Gör något som är större än du

Viking Bergström
Gör något som är större än du

– Något som hjälper någon annan att vara lycklig eller att lida mindre. Alla värdesätter gåvor, oväntat stöd och de som levererar det. Läkare utan gränser är ett bra exempel.

”Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon.” Okänd