Gör en osjälvisk handling varje dag

Viking Bergström
– Du får vad du förtjänar i ditt liv När du gör en positiv inverkan i någon annans liv, gör du också en positiv inverkan på ditt eget liv.

Gör något som är större än du, något som hjälper någon annan att vara glad eller att lida mindre. Jag lovar, det kommer att bli en mycket givande erfarenhet. Något du förmodligen aldrig kommer att glömma.

Alternativen här är faktiskt obegränsade och sannolikt kommer du på extra mycket som du kan göra i december.