Gör det du tror på

Viking Bergström
Listan på sådant som gör dig till en bra ledare, det jag tidigare skrivit om:

Var ärlig mot dig själv, var genuin

Gör det du tror på
– Det kanske är politik eller välgörenhet. Det kanske är ditt arbete, det företag du bygger upp. Det viktiga är att du tror på det du gör och hittar passionen i det.

Oavsett ditt intresse så blir det psykologiska resultatet detsamma. Detta engagemang ger lycka och mening i ditt liv.

Det är svårt att inte inspireras av någon som brinner för det den gör.

”Genom att tro passionerat på något som inte finns än, kan vi skapa det. Det obefintliga är det som vi inte har eftersträvat tillräckligt.” Platon (427 f.Kr-348 f.Kr)