Golf är inte ”motion av enklare slag”

Viking Bergström
Friskvård är avdragsgill för det företag som vill subventionera en aktivitet för sina anställda.

Men det finns några regler.
1. Att det gäller alla i företaget
2. Att det är motion ”av enklare slag”

Nu har då äntligen tingsrätten i Stockholm prövat om golf kan räknas in och funnit att så är inte fallet. Ganska egendomligt då det är en av Sveriges största motionsformer.

En vanlig golfrunda tar 4-5 timmar och promenad är ju en fantastisk motionsform. Däremot är Bowling helt okej som ett exempel.

Flest nyttjar nog sin motionsbidrag på träningsanläggningar. Bidraget varierar men numera anses 2000/anställd vara vanligast. Det finns ingen övre belopps gräns i lagen så det är fritt att investera i personalen. De flesta tror att en prövning av gränsen skulle bevisa att det faktiskt är fritt. Det ligger sannolikt inte i landets intresse att begränsa en företagares rätt att satsa på sin personal. Men det är då det blir svårt att få ihop det där med golf.

Kan det vara den gamle Jante som lever än?

Artikeln publicerades 2010 och sen dess så är detta ändrat. Numera är medlemskapet i golf avdragsgillt men ej utrustningen. Hurra!