Fysisk träning bra även för kroppens gener

Viking Bergström
Träning är bra för kroppen, och motion har effekt ända ner på DNA-nivå i musklerna.

Vissa gener i muskelcellerna kan fungera bättre direkt efter ett träningspass, visar ny forskning från Karolinska institutet.

Studien har gjorts på friska försökspersoner som fått trampa på en motionscykel, och där man tagit små prover av lårmuskeln både före och efter träningen. Det visar sig att kortvarig och kraftfull träning ger starkare reaktioner i DNA än en lågintensiv motion, säger professor Anna Krook, på institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet.

– När man tränade med högre intensitet fick man större förändringar i genuttryck och större förändringar i de här metylresterna som vi tittade på. 

https://sverigesradio.se/artikel/5002272