Fysisk träning är viktig ­för KOL-patienter

Viking Bergström
Detta skriver Gävle Dagblad på sin hemsida. 

Inte för att vi behöver ännu ett argument för att röra på oss, vi har no redan förstått, men är det inte märkligt att alla tjänar på att vara fysiskt aktiva. 

Många års forskning har visat att fysisk träning både förbättrar patientens livskvalitet och självständighet samt minskar antalet vårddagar på sjukhus.