Fysisk aktivitet räddar psyket

Viking Bergström
Anställda som tränar är bättre rustade mot psykiska problem, som utbrändhet och depression. Ju mer träning desto bättre.

Ny forskning visar att om du bränner kalorier så minskar risken att bli utbränd. Forskare från universitetet i Tel Aviv har följt drygt 1 600 anställda, i privat och offentlig sektor, under en nioårsperiod.

Deltagarna delades in i fyra olika grupper, beroende på hur mycket de tränade. Allt från en grupp som inte tränade överhuvudtaget, till motionsentusiaster som motionerade minst fyra timmar i veckan.

Det visade sig att nivåerna för depression och utbrändhet var högst i gruppen som inte motionerade alls. Ju mer fysisk aktivitet desto mindre var sannolikheten för psykiska besvär de kommande tre åren.

De goda hälsoeffekterna började märkas vid träning 2,5 timmar i veckan. Den största positiva effekten av fysisk träning fanns bland de som tränade fyra timmar i veckan. Det var hälften så stor risk att de skulle få sämre psykisk hälsa jämfört med de som inte motionerade alls.

Forskningsledaren Sharon Toker menar att kloka arbetsgivare inser att man kan tjäna på att uppmuntra anställdas möjlighet till fysisk aktivitet, t ex genom att subventionera gymkort eller ha flexibla arbetstider.

Källa: www.duochjobbet.se