Funderar du på att öppna ett gym?

Viking Bergström
Om svaret är ja, fundera på varför du vill göra det. Kanske du tränar idag och ser saker som du skulle vilja förändra. Du kanske känner att det där skulle jag göra bättre. Eller du saknar kanske någon maskin och ingen lyssnar på dig…

Det kan också vara så att du drömmer om att jobba som företagare, du vet att du har en entreprenörsådra och du vill gärna jobba med något som du verkligen tror på, d.v.s. träning, hälsa, att hjälpa människor osv.

Fråga dig själv om du har den motivation som krävs, om du är beredd att avsätta den tid som ett nytt företag kräver. Kanske du också ska bolla detta med din familj, har du småbarn just nu så kan det vara en mycket viktig tid i ditt liv.

Om du kommer fram till att du vill starta en träningsanläggning/gym, PT studio, viktcenter eller vad du vill kalla det, så har jag gjort en liten checklista för de vikigaste stegen till framgång.

Allt börjar med en dröm som skall ner på ett papper. Denna dröm måste anpassas efter den verklighet som råder. Hur ser din finansiering ut? Har du inga pengar så blir din första anläggning mindre, men det behöver inte betyda att du skall avstå.

Gör en affärsplan där du beskriver de saker du vill leverera, den marknad som du vill verka i etc. Gör en analys av marknaden, vilka är riskerna och möjligheterna (googla på SWOT analys).

Beskriv det som gör din affärsidé unik! Här vill jag varna för det klassiska knepet att snegla på kollegor i branschen. Vår bransch gör mycket fel, detta gäller speciellt kedjor och dessa har också andra förutsättningar (t.ex. mer uthållighet genom riskkapital) som gör att det kan starta olönsamma anläggningar och räkna hem det på 5 år osv. Kopiera därför aldrig någonting i vår bransch utan en djuplodande analys där du vänder på varje sten.

Gör en budget som beskriver hur många medlemmar du bör har, vad och hur dessa ska betala och hur många du behöver anställa. Vilken hyra din verksamhet tål. Vår bransch har mycket bra nyckeltal som jag gärna hjälper dig med, helt utan kostnad för dig. Går det ihop?

Du bör välja ut de marknader som du kan tänka dig att etablera dig i, kanske du söker ”vita fläckar” där det finns människor med behov men ingen som tillgodoser detta. Det kan vara mindre orter eller områden i större orter. Det kan vara mitt i den värsta konkurrensen men du väljer en egen nisch!

Sök lokaler i området, du bör framför allt ta hänsyn till hur lättillgänglig lokalen är. Finns det bussar, parkeringar etc. Titta också på hur synlig din lokal är, viktigast är skyltlådan och entrén. När du bedömer lokalens förutsättningar kan du behöva hjälp, du skall titta på förutsättningar som takhöjd, vatten/avlopp, ventilation etc. Slutligen, vad kostar det och vem betalar anpassningen.

Beräkna din marknad genom att kartlägg det område du vill verka i och beräkna hur många som kan bli medlemmar, vad de har för ålder, inkomst, kön etc. Allt finns idag på nätet, sök efter demografisk beskrivning, eller demografi, demografisk karta och din orts namn. Finns det inte så har din kommun uppgifterna.

Beräkna restid från de företag och bostäder som finns i området till ditt gym. Kalkylera med restid i minuter om man går, cyklar, åker kommunalt eller med egen bil. Gör detta i alla vädersträck på en karta. Du har nu cirklar som är större för bilister än för de som går.

Dra en yttre gräns vid 6 minuter om du är i en ort med 40 000 innevånare eller mera. Kan också gälla för något mindre orter vid professionell konkurrens. Dra en 8 minuters cirkel på mindre ort.

80 procent av dina medlemmar kommer alltid inifrån dessa cirklar. De övriga 20 procenten kommer ibland från ställen som ligger längre bort men de har kortare uthållighet så därför räknar man inte in dem i en budget/affärsplan.Sätt in konkurrenter i din karta och rita motsvarande cirklar. Sträcka de ytor som går in i varandra, dessa är delade ytor där du måste acceptera att du har en större konkurrens.

Om du nu har en egen yta, som ingen annan aktör finns i och denna yta är några tusen människor så har du en egen marknad. Självklart kan du ha lika bra förutsättningar om du delar en större yta med en annan aktör.

Nu har du en plan, en lokal och kanske en idé på hur du skall finansiera din etablering. Det är dags att titta på olika leverantörer av träningsutrustning etc. Många av dessa leverantörer kan hjälpa dig med skisser på hur deras utrustning bör möbleras på din träningsyta.

Ta in offerter från de leverantörer som du känner förtroende för och tänk på att det idag är lika viktigt med relation som pris. Sök gärna en leverantör som har en historia i branschen och ring runt till träningsanläggningar som har leverantörens maskiner. Välj gärna själv vilka du ringer till.

De flesta leverantörer har också finansieringsalternativ som du bör jämföra lika noga. Även här kan du behöva hjälp med att beräkna den verkliga kostnaden.

På samma sätt måste du sätta dig in i passersystem, ljud, golv etc. Vi samarbetar med ett sjuttiotal leverantörer som på olika sätt bevisat att de gör ett bra jobb!

I din budget har du räknat med en intäkt under det först året, den skall du nu planera in i en ”presales trappa”. Du skall alltså sälja in merparten av första årets medlemmar innan du öppnar. Gör du inte det så kommer du tyvärr lida av detta för alltid. Det går aldrig att ta ingen, se det som ett barn som aldrig fick modersmjölk! Självklart kan du bli duktig ändå men du når inte lika långt.

När du gjort trappan så måste du börja din försäljning, detta kräver kampanjer och utbildad säljpersonal. Det kräver telefoner och säljytor och allt skall vara på plats 3-5 månader före du öppnar.

Om du planerar allt rätt så tar det ungefär lika lång tid att iordningställa en lokal som det tar att sälja in den till marknaden, alltså 3-5 månader.

CMS erbjuder i vissa fall starthjälp helt utan kostnad! Kontakta mig så får du mera information.

Vi är sannolikt det företag i Sverige som varit inblandad i flest nyetableringar, vi har utbildat tusentals människor i vår bransch. Välkommen att kontakta oss info@cms-sweden.com