Friskvård – en satsning som ger betalt

Viking Bergström
Nu är det bevisat att friskvård ger lön för mödan, inte bara för individen.

Kommuner med konkreta projekt och aktiv företagshälsovård tjänar på färre sjukskrivningar.60 Kommuner deltog i studien som gjordes på Mälardalens Högskola. 

Kommunernas skattesats, storlek, antal anställda eller det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen spelar ingen roll. Inte heller avgör det om kommunen har fina visioner och målbeskrivningar för sitt hälsoarbete.

Det som ger lägre sjukfrånvaro är ett aktivt och organiserat hälsofrämjande arbete, visar undersökningen. Personalen mår betydligt bättre i kommuner som har ett brett utbud av hälsoaktiviteter, exempelvis friskvård. 

Det kanske känns onödigt att rabbla alla bevis och studier som publiceras men jag gör det för jag vill visa på argument som vi i vår bransch kan påtala.

Det jag läser i denna studie är kortfattat att det räcker inte med visioner, vi människor måste röra på oss!