Främsta orsak till njursten – Brist på motion?

Viking Bergström
Ökningen har skett i alla åldrar och bland både kvinnor och män enligt statistik som Socialstyrelsen tagit fram åt Dagens Nyheter.

Mer än en av tio svenskar drabbas någon gång i livet och den moderna livsstilen är boven. Övervikt, matvanor och brist på motion är enligt forskarna det främsta skälet till sjukdomen. 

Den svenska statistiken stämmer väl överens med utvecklingen i resten av västvärlden.