Framgång föder framgång

Viking Bergström
Från nyårskampanjen har det mesta gått vår väg i marknadsföringen.

En rekordstart på året med 10kr/kg (1-10 jan) satte ribban och de flesta slog nya försäljningsrekord.

Sedan kom vintern (jan-mars) med hög och jämn försäljning (något lägre under vinter-os veckorna). Våren blev för de flesta en fortsatt framgång och sommaren kommer gå till historien som den bästa någonsin, om augusti avslutas som det gjort tidigare år. Självklart är det svårt att mäta utfallet men medlemmar är medlemmar och säljer man mer en tidigare år, trots lägre marknadsföringskostnader så är det en framgång.

Varför blir det såhär?
Det finns säkert många förklaringar och i vissa fall är dessa lokalt betingade men jag kan bidra med några.
1. En fortsatt trend att röra på sig
2. Vi är på väg mot bättre tider (ut ur lågkonjunkturen)
3. Vi har fått mera pengar i plånboken
4. Våra kampanjtekniker har blivit bättre
5. Våra utbildningar, speciellt sälj har utvecklats
6. Sociala medier sänker kostnaden samtidigt som det höjer vår närvaro

Jag tror också att vårt sätt att sälja ger oss dessa effekter, dels därför att vi satsar på intern marknadsföring, alltså är man bra så kommer medlemmarna ta med sina vänner.

Dels därför att vi får fler vän-rekommendationer om vi har sålt fler avtal, alltså framgång föder framgång.

2010 kallast detta FLOW.