Frågor du kanske bör ställa dig själv

Viking Bergström
Alla frågor har inte ett svar, eller det behöver inte vara rätt eller fel! Ibland kan man genom att ställa den rätta frågan, veta svaret.

Här är några tankeväckare:
Hur gammal skulle du vara om du inte visste hur gammal du är?

Vad är värst, att misslyckas eller att aldrig försöka?

Om livet är så kort, vad beror det då på att vi gör så många saker som vi inte tycker om och tycker om så många saker som vi inte gör?

När allt är sagt och gjort, har du då sagt mer än du gjort?

Gör du det du tror på eller nöjer du dig med det du gör?

Om människor skulle ha en medellivslängd på 30 år, hur skulle du då levt ditt liv?

Till hur stor del har du faktiskt kontroll över var du befinner dig idag?

Är du mer oroad över att göra saker rätt än att göra rätt saker?

Vilken enskild sak har du inte gjort som du verkligen vill göra?

Vad är det som stoppar dig?

Håller du dig fast vid något som du borde ge upp?

Om du var tvungen att lämna ditt land, vilket land skulle du flytta till och varför?

Varför är just du du?

Vad är du mest tacksam för?

Vilket är värst, att förlora alla gamla minnen eller att tappa förmågan att skapa nya?

Har det du fruktar mest någonsin hänt dig?

Kommer du ihåg det som upprörde dig mest förra månaden, hur påverkar det dig idag?

Vilket är ditt lyckligaste barndomsminne? 

Vad gör det så speciellt?

Vad i ditt nära förflutna gjorde dig passionerad?

Om inte nu, när?

Om du inte uppnått det ännu, vad måste du ge upp, förlora, ändra?

Om du vann 5 miljoner, skulle du sluta jobba då?

Känner du att du har upplevt denna dag hundratals gånger förut?

När senast kämpade du för någonting som du verkligen tror på?

Vad är skillnaden mellan att vara vid liv och att ha ett liv?

Om vi lär oss av våra misstag, varför är vi då så rädda för att göra dem?

Vad skulle du göra annorlunda om du visste att ingen skulle klandra dig?

När senast hörde du dig själv andas?

Beslut tas just nu, frågan är om dessa beslut tas av dig och för din skull eller låter du andra ta besluten åt dig?