Formulera vad alla andra tänker

Viking Bergström
Formulera vad alla andra tänker

– Vi är sociala individer med kopplingar till varandra på olika sätt, vi delar tankar och värderingar. Av rädsla eller blyghet, tvekar massor av människor att formulera sina tankar. Om du tar risken och säger saker som andra håller tillbaka, blir du det kitt som förenar människor.

”Visa män talar för att de har något att säga; dårar för att de måste säga något.” Platon (427 f.Kr-348 f.Kr)