Företagare jobbar mest

Viking Bergström
Den verksamhet där arbetet är längst och fritiden kortast finner vi inom företagandet (inklusive jordbruk).

Manliga småföretagare (som utgör en överväldigande majoritet av alla företagare i Sverige) arbetar 22% mer än manliga anställda.

Manliga företagare arbetar i genomsnitt 2300 timmar per år, jämfört med 1800 timmar för alla heltidsanställda.

Företagare jobbar också i genomsnitt mer än chefer.

Så skriver svensktnäringsliv.se i sin studie över våra vanor och arbetstider. Rapporten heter: Fördelning av tid och inkomst, den kom ut 2010.