Föregå med gott exempel

Viking Bergström
Föregå med gott exempel

– Leva som du lär eller var tyst. Walk the Talk! Var den förändring du vill se i världen. Om du verkligen vill inspirera andra att göra något, då bör detta ”något” vara en stor del av ditt liv. Du behöver inte nödvändigtvis vara en expert på det, men du måste vara passionerat engagerad.

”Lär som om du skulle leva för evigt. Lev som om du skulle dö i morgon.” Mahatma Gandhi (1869-1948)