Förändring börjar ofta med förnekelse

CMS Nordic
DE  5 STEGEN INFÖR EN FÖRÄNDRING
1. Människan förnekar att förändringen behövs
2. Människan förnekar att förändringen fungerar
3. Människan förnekar att förändringen är viktig
4. Människan förnekar att förändringen är värd de arbete som krävs
5. Människan accepterar förändringen, njuter av den nya situationen men förnekar existensen av steg 1-4

Dessa 5 steg är inte generella, det finns faktiskt en grupp som vill förändra, den brukar kallas ”early adopters”

Det är huvudsakligen den lilla gruppen som kan förstå detta!