Följer du utvecklingen på PT marknaden?

May 30 / Viking Bergström
Du har säkert noterat att vi inom CMS Nordic nu ökar insatserna för att utveckla PT.

Här följer några snabba tips för dig som är licenstagare.
• Delta på grundutbildning för Clubvärdar. 
• Delta på PT Trac (PT säljer PT)
• Licensiera dina TEAM tränare med TEAM Trainer Education.

Missa inte denna möjlighet att öka din omsättning med mellan 30-60% på ett år!