Följer du utvecklingen på PT marknaden?

Viking Bergström
Du har säkert noterat att vi inom CMS Nordic nu ökar insatserna för att utveckla PT.

Här följer några snabba tips för dig som är licenstagare.
• Delta på grundutbildning för Clubvärdar. 
• Delta på PT Trac (PT säljer PT)
• Licensiera dina TEAM tränare med TEAM Trainer Education.

Missa inte denna möjlighet att öka din omsättning med mellan 30-60% på ett år!