Fokusera på det positiva

Viking Bergström
Fokusera på det positiva

– Var nöjd med vem du är nu, och låt din positivitet inspirera dig, ditt liv och din framtid. De mesta som händer i livet är varken bra eller dåligt. Det beror bara på ditt perspektiv. Och oavsett hur det visar sig, slutar det oftast precis som det ska. Antingen du lyckas eller du lär dig något. Så behåll din positiva inställning, uppskattar trevliga resultat och lära av andra. Din positivitet kommer att uppmuntra dem omkring dig.

”Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.” Benjamin Franklin (1706-1790)

Om du undrar varför hans ansikte är så bekant så kan jag avslöja att det är han som sitter på $ 100 sedeln i USA.