Fokus & Tydlighet

Viking Bergström
Några saker poppar omedelbart upp i mitt huvud, när jag tänker på fokus och tydlighet.

• Den första är att man måste ha en väl känd affärside. En kort sammanfattning som beskriver den verkliga anledningen till hela företagets existens.  Något som är väl förankrat hos alla medarbetare så att alla vet vilka förväntningar och visioner som ägarna har med företaget. Så att alla vet vart vi är på väg!

• Hög moral och etiska värderingar som gör beslut tydliga och raka, det är plötsligt enkelt att vara ledare för det finns inga gråa zoner.

• Klara regler som alla förstår och det är ett stort undantag när vi ändrar på regler, men då gäller ändringen alla. Det som gäller en medlem gäller alla! Samma sak gäller medarbetare, vad vi säljer, hur vi säljer, osv.

• Enkel administration där vi har minimalt antal debiteringssystem, ett pris och högst 2 avtalsmodeller för företag, alla älskar detta därför att det blir enklare.

• Tydliga kampanjer i marknadsföringen, för annars får du dålig respons. Om budskapet är otydligt går vi raskt vidare till nästa erbjudande!