Fokus

Viking Bergström
Du får det du fokuserar på

Du blir de du fokuserar på
Du är de du har fokuserat på
Ditt fokus avgör ditt liv!
Agera inte på måfå.
Skriv ner vad som behöver göras.
Dela upp i realistiska delmål.
Uppdatera efterhand.