Fem skäl till att du inte utnyttjar din fulla potential!

Viking Bergström
Väldigt få kan påstå att de har uppnått allt de är kapabla till eller önskar sig. Har du också en känsla av att du kan uträtta mera…

Få ut mer av ditt liv, din karriär eller kanske du vill ge dina barn mera stöd så att de når de mål du avstod. Vad är det som hindrar dig just nu? Du kanske vill bidra till det samhälle du lever i eller bara känna känslan av att utnyttja din fulla potential!

1. Du har för dåligt självförtroende. Alla framgångsrika människor har ett bra självförtroende. Det innebär inte att de är arroganta, narcissiska eller självupptagna – tvärtom, de är självkritiska och pressar sig själva framåt för de vet att de kan påverka och förändra. De kan uppnå mera! Fundera på vad som gör dig speciell?

2. Du har inga nedskrivna mål. Det är svårt att ha framgång om man inte har tydliga mål så att man vet vart man är på väg i livet. Set upp mål inom de områden som är viktiga för dig. Du kan vara flexibel och ändra väg men du måste alltid röra dig framåt. Har du nedskrivna, mätbara, realistiska mål som du regelbundet jämför din riktning i livet med? 

3. Du är bekväm. Det är lätt att fastna i rutiner. Den som vill förändra måste ta risker. Det handlar om att våga gå utanför den komfortabla zonen. Var är du just nu, i den komfortabla zonen eller ute och prövar nya vägar?

4. Du är lat. Antingen det eller så lägger du stor del av din tid på oväsentliga saker, varje dag! Kanske de är viktiga för någon annan men inte för dig. Om du har tydliga mål men trots det inte gör framsteg, titta på vad du gör och för vem. Hur mycket anstränger du dig för att nå dina mål?

5. Du umgås inte med vinnare. Handen på hjärtat – dina vänner och din familj är trevliga och bra vänner men de utmanar inte dig att självförverkliga dig. Spendera mera av din tid med ambitiösa och positiva tänkare som precis som du vill framåt. De kommer uppmuntra dig och ge dig de råd du behöver. Hur mycket tid spenderar du med riktigt framgångsrika människor?