Få människor att må bra

Viking Bergström
Listan på sådant som gör dig till en bra ledare, det jag tidigare skrivit om:

Var ärlig mot dig själv, var genuin
Gör det du tror på
Uttryck din entusiasm
Leverera
Bygg din karaktär
Bryr dig om människor
Utmana människor att göra sitt bästa
Föregå med gott exempel
Våga
Formulera vad alla andra tänker


Få människor att må bra

.– Folk kommer sällan ihåg vad du gjorde, men de kommer alltid att minnas hur du fick dem att känna. Börja iaktta andra människor och lägg märke till vad det gör som är bra, berätta det sedan för dem. Se dem som förtjänar det! 

”Om du behandlar en individ som den han är, kommer han förbli den han är, men om du behandlar honom som han vore den han borde och kunde vara, kommer han bli den han borde och kunde vara.” Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)