En säljare måste vara uthållig

Viking Bergström
Att vara säljare är normalt ett ganska tufft sätt att försörja sig, det kräver stor uthållighet.

Att vara medlemsrådgivare är egentligen rena rama lyxen i det sammanhanget. Det flesta medlemsrådgivare säljer vid första mötet, vilket inte kan anses normalt i yrket.

Här följer en tänkvärd statistik för hela säljaryrket:
48% av alla säljer följer aldrig upp ett prospect
25% av alla säljare gör en andra kontakt
12% gör en tredje kontakt

Endast 10% gör mer än tre kontakter
2% av alla affärer görs vid första mötet
3% av alla affärer görs vid andra mötet
5% av alla affärer görs vid tredje mötet
10% av alla affärer görs vid fjärde mötet
80% av alla affärer görs mellan de 5:e och 12:e mötet