En lagbok för dig som vill utveckla(s)

Viking Bergström
The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success – Brian Tracy 

Boken innehåller 100 lagar som du har nytta av inom ledarskap, självförverkligande etc.

Det är inte en bok du läser från pärm till pärm utan snarare en bok som du kan använda för att inspirera, utveckla eller bara tanka ny energi.