En kollega i Australien

Viking Bergström
Make Fitness a part of your life. 
Annonsen förmedlar en känsla, kul grepp! Hittar ni andra tips från kollegor så får ni gärna tipsa mig. Vi har mycket att lära av varandra.

Företaget heter Bootcampsaustralia.