Du kan inte tvinga människor att göra något

Viking Bergström
Om din kund köper, så är det inte för att du utövar någon magisk makt över dem. Du kan uppmana, utesluta och locka men i slutändan, kommer människor gör vad de vill göra.

Detta innebär att ditt jobb är, att visa hur det du erbjuder, uppfyller kundens behov. Du kan bara göra ditt jobb och det finns människor som tackar nej!

De gånger du inte säljer skall du tacka för att de tog sig tid och visa att du uppskattar dem ändå. De flesta kommer att dyka upp igen och sannolikt säljer du då.

Ta aldrig ett nej personligt, för då kommer det påverka nästa säljmöte. Om du däremot säljer, får du gärna ta det personligt eftersom även det kommer påverka nästa säljmöte.

Lär dig mer om människor, så kommer du också att sälja mera. När vi inte vet vad vår produkt är värd, sänker vi priset! De här är ett sätt att försvara din produkt.

Om du förstår detta kommer du aldrig behöva vika med blicken. 
Since the emergence of online learning, there has been a discussion on whether online classes are better than traditional classes. There have been competing schools of thought with valid arguments for and against both.

In the case of distance learning, it may be most appropriate at colleges and universities. Research data consistently indicate that students strongly prefer distance education.

Distance learning allows students to balance their other commitments more effectively, at least in cases they are adult learners, commuters, and part-time students. They don’t believe that they sacrifice a quality education for the convenience of utilizing distance learning.

However, both traditional and online learning comes with advantages and disadvantages. When is online learning more convenient than traditional learning? This blogpost indicates the real potential of online learning versus traditional classes.

What is Online Learning?

In online learning, students attend classes on the Internet and involve in real interactions with teachers and students at the other end. Students can attend the curriculum at their own pace and easily access the class from anywhere.

Online Learning is a reality and gradually becoming part of formal education. This educational model appeals especially to anyone who can’t attend a physical faculty or school. Online Learning also hops the national boundaries and is offered for dispersed college students that can have a wider choice of online programs.

How does online learning work? Learning management systems (LMS) provide an accessible exchange of information between professors and students. Τhis way, students can view learning material at their leisure or even attend scheduled conferences or lectures.

Concerning test-taking, learners can submit course assignments through the LMS, participate in a discussion, or submit other tasks. Lastly, professors may provide feedback to the student through comments or emails when using this LMS.