Det tar 3 månader att genomföra det som det flesta gör under sin livstid.

Viking Bergström
Den stora skillnaden är att du måste veta vad du vill, planera för det och agera – så att det händer.

Detta i stället för att önska och hoppas att allt ska ske. Det är också därför du aldrig ska köpa lotter.

Trots att den här tekniken är väl känd och så enkel har de flesta aldrig någonsin skrivit ner en rad. Om du är en av dem så uppmanar vi dig att göra det nu!

Vilka är dina mål? 
Vad vill du ha?
Vad vill du bli
etc...

Skriv ner detta, gör planer för vad som behöver göras och anpassas.

Sätt igång och agera direkt!
Gör något varje dag så att du närmar dig målet. Ge dig själv små gåvor när du når de olika etappmålen, justera om det krävs.

Ge aldrig upp!
Detta är den viktigaste saken du kan göra för dig själv!