Det måste vara roligt att jobba!

Viking Bergström
Citat: Man måste dela ut tio klappar på huvudet för varje kick i baken.

Detta är ett gott skäl till att endast ha ett fåtal underställda. För i annat fall räcker inte händerna till medan fötterna alltjämt präglas av överkapacitet.

(Thomas L Martin jr)

Detta citat säger otroligt mycket. Vi som leder kan inte lyckas ifall vi inte berömmer våra medarbetare mer än kritiserar dem.

Eftersom det är ledarens ansvar att se till att alla trivs så blir detta en av de viktigaste dagliga uppgifterna.

Många medarbetare missuppfattar detta med att det måste vara roligt på jobbet och det är inte samma sak.

Givetvis vill vi att alla skall ha det roligt på jobbet men det räcker inte och om det läggs tid på att ha det roligt med varandra utan att skapa resultat är det, för en Club, snarare sorgligt och måste åtgärdas.

Att ge tillrättavisande feedback ändrar beteendet kortsiktigt – positiv feedback ändrar beteendet för all framtid.