Det handlar om kunden

Viking Bergström
Vill du bli en framgångsrik entreprenör?

Ditt företag handlar inte om de produkter eller tjänster som du säljer. Ditt företag handlar inte om de pris som du betalt för dina varor och tjänster.

Ditt företag handlar inte om dina konkurrenter eller hur man kan kan slå dem. Din verksamhet handlar om dina kunder eller medlemmar. Dina medlemmar är de människor som i slutändan kommer att avgöra om ditt företag går bra eller dåligt.

Allt du gör måste kundfokuseras, inklusive produkter och tjänster, garantier, betalningsalternativ, drifttimmar, presentationer, reklam/PR-kampanjer och hemsida.

Dessutom måste du veta vilka dina kunder är, ut & in och upp & ner.