Det finns inga nya problem

Viking Bergström

http://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ


En bra utbildningsvideo som tydligt visar hur vi människor fungerar. Bättre illustration får man leta efter!