Det är alltid tillväxt!

Viking Bergström
Hur många medlemmar kan jag ha? En vanlig fråga som ständigt måste omvärderas.

Jag har lärt mig att svaret kan vara ”Det är aldrig fullt” eller ”Det kanske inte är något mål att ha många medlemmar”. Det är vanligen något av dessa 2 svar som är rätt.

Det är aldrig fullt, bygger på att vår bransch är under ständig utveckling och därför har alla sanningar ett bäst före datum. Idag har många lyckats fylla sina lokaler mellan tidig morgon till lunch med seniorer. Det är ofta lika mycket medlemmar i lokalerna som det är efter 17.00. Ingen skulle trott på detta för 10 år sedan. Men det handlar om mycket mera, så som flöden i gruppträning. Äntligen har branschen förstått att 30 minuters träning räcker för en mycket stor grupp av våra medlemmar. Det gör att fler får plats på samma yta.

Det kanske inte är något mål att ha många medlemmar. Ofta hör jag drömmen om en Club med väntelista, där vi helt enkelt får ställa oss i kö för att bli medlemmar. Jag har sällan sätt exempel som fungerat men modellen är intressant för ingen skulle förvänta sig rabatter. Idag skulle detta sannolikt bara fungera på små anläggningar.

Tillväxt mäts normalt inte i antal medlemmar utan i kronor. Därför kan det finnas flera sätt att växa. Varje medlem kan köpa mera och oftast leder detta till en nöjdare medlem så här finns det två vinnare. Idag är personlig träning den snabbast växande trenden som dessutom ger våra medlemmar bra resultat, en förutsättning för att vi ska lyckas. Det kommer ständigt nya trender och flera av dem ger nya intäkter men redan idag ser jag enorma möjligheter i t.ex. merförsäljningen.

Kanske den del som vår bransch är sämst på.Vår bransch är under konstant utveckling. Varje vår och höst låter vi branschens leverantörer visa upp sig för våra kunder, det är en weekend med massor av olika aktiviteter men i allt detta deltar branschens viktigaste leverantörer. Varje gång har dessa leverantörer utvecklats med nya produkter, tjänster eller insikter som vi då kan utnyttja. Det är en symbios där vi är beroende av varandra och intresset för allt nytt är mycket stort på dessa träffar.