Det alla vet men få behärskar inom sälj

Viking Bergström
92% tar beslut baserade på vad deras vänner säger (bra och dåligt)

Bara 8% tar beslut baserade på reklam.

Det finns många skäl till att förändra försäljningsstrategin, det där var ett, här kommer några till:

– Om du inte är billigast i din stad så vill du inte bli prisjämförd, alltså är det bättre att människor väljer din Club därför att deras vänner tränar hos dig.

– En annan fördel är att du slipper årstidsvariationer eftersom man börjar träna när man blir inbjuden, inte första måndagen i Januari som många andra.

– Dessutom lyckas man bättre eftersom man har en kompis att träna tillsammans med.

Det kallas Referral Marketing och kan översättas till ungefär referensmarknadsföring, dvs när man köpt en vara så frågar säljare om det är någon vän som kanske också behöver samma vara? Kunden ger säljaren ett namn och ett  telefonnummer eller kanske en e-postadress. Sedan är det bara att kontakta det nya prospektet och hänvisa till vännen som lämnat ut uppgifterna.

Alla vet att detta fungerar men få använder dessa metoder trots bra utfall.
Vanligaste problemet är att säljarna inte behärskar tekniken och ledningen inte förstår hur man ändrar på detta.