Den bästa chefen är den som inte behövs.

Viking Bergström
När man lyckas med att vara delaktig i utförandet av en viktig uppgift, frigörs endorfiner i hjärnan.

Detta endorfinflöde skänker dig ett naturligt ”rus” av tillfredställelse och får dig att känna dig mer kreativ och självsäker.

Likadant är det för dina medarbetare. För att nå dit krävs det att vi dagligen, om inte ännu oftare får våra medarbetare att ta små, små steg i deras egna positiva spiral så att vi till slut utbildat och coachat våra medarbetare så bra att vi själva inte behövs, då och först då har vi lyckats som ledare.

Detta ser man extra tydligt när man leder säljare, en säljare med framgång har ett tydligt kroppsspråk som säger ”jag har en bra produkt” som tydligt visar att du också bör köpa den.

Eftersom detta leder till försäljning stiger säljaren självkänsla och självförtroende ytterligare! Vi brukar kalla detta för ”flow”.

Förstås händer det motsatt när en säljare för många nej, axlarna sjunker och ögonen börjar säga ”du skall väl inte heller köpa min produkt”.

Som säljledare blir uppgiften då att hålla teamet på gott humör. Kan du förse ditt säljteam med rätt förutsättningar så skapar du flow!

Det får mig osökt att tänka på det som ger dessa förutsättningar, kallat ”5 P” Product, Price, Place (Distribution), Promotion and People men det tar vi en annan gång!