De äldsta vetenskaplig uttalandet om träning

May 30 / Viking Bergström
De äldsta uttalandet om träning med vetenskaplig tyngd gjordes 1793.

”Det är inte gud utan människan själv som förkortar sina liv genom att inte vara i fysisk form”

Carl von Linné