De äldsta vetenskaplig uttalandet om träning

Viking Bergström
De äldsta uttalandet om träning med vetenskaplig tyngd gjordes 1793.

”Det är inte gud utan människan själv som förkortar sina liv genom att inte vara i fysisk form”

Carl von Linné