CMS Nordic gör ett återinträde i Norge

CMS Nordic
Hela gym branschen gick igenom ett stålbad under covid19 pandemin.

Länder drabbades olika hårt beroende på de politiska beslut som fattades. I Norge var det tufft att vara ”senter-ägare”. Vi ser nu att det finns ett stort behov av hjälp med paketering och affärsstrategier i hela branschen.

Många lämnar, för gott den så kallade lågprissektorn, efter att siffrorna tydligt visat på fördelarna med premium.Vi har fått mängder av förfrågningar om hjälp från våra norska kollegor och därför har vi byggt upp en helt norsk organisation som stödjer de norska kunderna på samma sätt som i Sverige.

Ansvarig i Norge är Ståle Olestad Hansen, som startar verksamheten idag. Vi är stolta att presentera denna lösning då Ståle har en mycket lång och bred erfarenhet i branschen. CMS Nordic är ett konsultnätverk som äger rättigheterna till Club Marketing and Management Services olika system, marknadsföring, digitala verktyg och utbildningar i Europa.

Konsultnätverket grundades i USA under 70 talet och är speciellt känt för det globala utbytet av kunskap inom nätverket. Kunder är allt från små lokala studios till större gymkedjor.

För mer information 
Viking Bergström Senior Advisor
info@cms-sweden.com