Chefsmöte 7/12
Onsdag den 7/12 hade vi höstens andra chefsmöte och ämnet på agendan var HR/personal. 
Vi hann dock bara skrapa lite på ytan och diskutera två av de frågor i ämnet som i början av mötet lyftes fram som utmanande:

 • Hur vi bygger Teamkänsla
 • Hur vi får effektiv och lönsam personal
 • Hur vi löser utbildning av vår personal
 • Hur vi blir en attraktiv arbetsplats
Precis som vi inte är något utan våra medlemmar så är vi heller inget utan vår personal. De är vår viktigaste tillgång och vi behöver ta hand, leda och finnas där för våra anställda. Samtidigt ska vi inte lova mer än vi kan hålla och vi behöver någonstans också kunna sätta ramar och förhållningsregler som personalen köper in på. 

Vi ser och hör att frågor som personalomsättning, lönesättning och anställningsvillkor mm ofta är aktuella och förekommande i våra konsultsamtal. Stora, viktiga och återkommande frågor. 

För hur vi än vrider och vänder på det har vi, likt vissa andra branscher, en relativt stor personalomsättning. Vi är nog alla eniga att vi gärna hade sett att vår personal stannade hos oss längre tid och det är något vi behöver arbeta för. Men någonstans behöver vi också acceptera att människor alltid kommer att komma och gå.

Av de fyra frågorna som gruppen lyfte upp hann vi diskutera de två första i mindre grupper. Nedan har vi punktat vad som togs upp i de mindre diskussionsgrupperna kring respektive fråga.

Vi kom också fram till att vi behöver fortsätta på detta ämne vid fler mötestillfällen under 2023. (Vi återkommer med datum och tider för dessa)

Hur vi bygger Teamkänsla

 • Behov att minska klyftor mellan fast personal och instruktörer/timanställd.
 • Viktigt med kommunikation, tydliga arbetsbeskrivningar, individuell målsättning samt uppföljning.
 • Diskussion kring huruvida alla medarbetare ska få julklapp/delta på personalaktiviteter. 
 • Korta digitala veckomöten för all personal föreslogs. 

  Här kommer vi fylla på med en lista med kostnadseffektiva aktiviteter för hela personalen vartefter vi får in svar på enkäten vi skickat ut.

Hur får vi effektiv och lönsam personal

 • Tydlighet med arbetsbeskrivningar.
 • Tydlighet vem de ska vända sig till i olika frågor.
 • Arbeta med mål och provision.
 • Transparens av verksamheten hur det går skapar delaktighet.
 • Fast lön kontra rörlig lön, smarta upplägg. Varierar stort beroende på personal.
 • Rekryteringen viktig - att hitta rätt person. 
 • Uppföljning