Bygga din karaktär

Viking Bergström
Bygga din karaktär

– Var mer intresserad av din karaktär än ditt rykte. Din karaktär är vad du egentligen är, ditt rykte är bara vad andra temporärt tror du är.

En verkligt god karaktär lyser alltid och inspirerar i det långa loppet.

”Vem som helst kan kritisera, fördöma och klaga, men det krävs karaktär och självkontroll att förstå och förlåta.” Dale Carnegie (1888-1955)