Bygg dig ett gott rykte

Viking Bergström
Vill du bli en framgångsrik entreprenör?

Ett gott rykte är utan tvekan en av det lilla företagets mest konkreta och säljbara tillgångar. Du kan inte bara köpa ett gott rykte; det är något som du förtjänar genom att hålla dina löften. Om du lovar kunden något, finns det ingen ursäkt att inte hålla det löftet.

Om du erbjuder något, måste du leverera minst det eller överträffa ditt erbjudande.Om du inte kan hålla samma servicenivå till din kund på en regelbunden basis, så har de ingen anledning att lita på dig. . . och utan tillit, kommer du inte ha ett gott rykte.