Budget och disciplin

Viking Bergström
Om du är företagare så har du en budget, det gäller nog merparten av Sveriges företag. Men frågan är om denna budget är en skrivbordsprodukt, alltså något som gjordes inför det nya bokslutsåret och som sedan fallit i glömska?

Så är det ofta och då faller förstås hela tanken med en budget. Den är det verktyg som ger oss ramarna för året, den visar vilka kostnader vi kan tillåta oss att ha, om vi vill ha den vinst som vi budgeterat med! Är den dessutom kopplad till en likviditetsplan så kan vi se hur mycket pengar vi har att röra oss med, vecka för vecka. Om vi nu lägger en realistisk budget och i den hittat utrymme för vinst, så ska det förstås bli så! Det beteendet kallar jag finansiell disciplin.

En mera avancera budget mall har dessutom nyckeltal som ger dig branschindex så att du kan se var du ligger fel. Varför tar jag upp detta ämne nu?

Jo för om några dagar är det 3 månader kvar av året och då är det dags att planera nästa år som förstås ska bli ett bra år för oss lokala entreprenörer!