Branschens vanligaste marknadsföringsmisstag 6

Viking Bergström
Marknadsföringsmisstag #6: Irra omkring

Har du en årlig marknadsplan på ditt bord just nu?Har du mätt vilka medier som fungerar bäst i din lokala marknad och vid olika årstid?

• Har du förhandlat fram ett enhetspris på annonsering i dina favoritkanaler/tidningar etc?

• Har du en Cross och Gerillamarketing strategi?

• Har ansvarig i företaget genomgått CMS Marknadsföringsutbildning och Tel Trac Advance som utbildar i dessa strategier?

• Mäter du hur framgångsrik din marknadsföring är?

• Följ det system som du valt och håll dig till detta!

• Titta inte på tillfälliga toppar och dalar, utan mät trender.