Branschens vanligaste marknadsföringsmisstag 1

Viking Bergström
Marknadsföringsmisstag #1: Bränd marknad

• Ett direkt resultat av att många utan bra marknadskunskap konkurrerar är prisras som då kan anses bero på en överetablering i marknaden.

• När för många etablerar sig i en begränsad marknad uppstår genast närmast reflexmässiga reaktioner på månadspris, inskrivningsavgifter och orealistiska kampanjer. Om för många i marknaden erbjuder rabatter och kampanjer som bränner marknaden av typen 2 för 1. 

– De första 100 tränar för 1000 kr/år.
– Prisgaranti resten av livet, så blir detta normalt och det pris som marknaden förväntar sig. 

Nästa steg blir att värdet av träning på en Club går förlorat och statussänkningen på tjänsten permanentas. (Jämför med flygstolar, idag är det orealistiskt att betala mer än 5000 för en flygresa, för några år sedan var det ett bra pris, statusen på flygresor har sjunkit)

• Att konkurrera med pris är en återvändsgränd!

• Särskilj dig från övrig marknad genom att erbjuda andra produkter, lösningar och avtal. Något som vi normalt kallar för differentiering.

• Höj din Service och ditt Pris. Människor betalar för kvalité och i de flesta branscher är det normalt att man vill göra detta.

Om du levererar den högsta servicen, så kommer du automatiskt attrahera en målgrupp som ställer högre krav och som förväntar sig ännu mera.

Steg för steg kan du införa mer och mer till en allt högre vinst, då detta höjer dina marginaler.