Bra referens för de som vill sluta röka!

Viking Bergström
Merparten av de som slutar röka använder mediciner för att trappa ner. Peter Wånggren, bankdirektör på Swedbanks huvudkontor i Stockholm, slutade tvärt efter 42 års rökande.

Proaktiv träning blev hans medicin.
Peter Wånggren hade rökt i över fyrtiotvå år när han bestämde sig för att sluta. Som de flesta andra rökare har han prövat alla tänkbara metoder för att sluta, men ingen fungerade. Vändpunkten blev mötet med chefscoachen Conny Karlberg på ProActive Health Partner i november 2011.

En strategi utarbetades. En plan utan vare sig nikotinplåster, tuggummin eller nedtrappning, men med ett datum för rökstoppet, onsdagen den 28:e december. Peter Wånggren genomgick ett fystest och ett konditionstest som visade på bl.a. nedsatt andningskapacitet. Något som han själv också hade märkt i sitt vardagsliv.

Rökstoppet skedde inledningsvis i hemmiljö på grund av att flertalet rökvanor var kopplade till arbetsmiljön, så som stress, resande och möten.

Beredskapen efter den förberedande coachingen i november var god. Det omfattande träningsprogrammet togs i bruk direkt. Ett delmål var att förbättra konditionen. ”Men huvudsyftet var att använda träningensom en slags ventil när röksuget satte in”, säger, Conny Karlberg.”Vinsterna med att använda träning som medicin har varit många”, säger Peter Wånggren.

”Jag har blivit starkare, mer smidig och konditionsökningen är nästan svår att greppa. Jag har på under två månader gått från långsam promenad till fem kilometers löpning. Mina konditionsvärden har förbättrats med 100%… och jag som verkligen hatade all form av löpträning tidigare.”På frågan varför han lyckades den här gången svarar Peter: ”Av framför allt två skäl, tror jag. Dels att jag tog hjälp av en coach, som stödde, krävde och visade på alternativ – jag var helt enkelt inte ensam. Dels också att vi tillsammans tog tag i helheten; inte bara rökningen som sådan utan också motion och mat. Redan diskussionen kring detta och sätta mål för det tror jag hjälpte.”

Om att sluka röka under press:  
”Jag har varit väldigt öppen med att jag håller på att sluta röka, fortsätter Peter. Bland annat nämnt det på ett stort seminarium för flera hundra kollegor och dessutom skrivit om det på bankens intranät. Det har lett till att ett par personer hängt på. Då känns det ännu mer meningsfullt.Men en 42-årig relation med nikotinet känns på tok för lång och det är skönt att den nu är över. Min hustru sedan 30 år har aldrig haft en rökfri äkta make. Det har hon nu och hon är minst lika glad som jag.

”.Nya mål är satta i det nya proaktiva livet. Bland annat ett långlopp under året. Var, när och hur långt är än så länge känt bara av Peter Wånggren och Conny Karlberg.

Hämtat från Proactivehealth.se