Bra läge!

Viking Bergström
Bra läge, är viktigt vid etablering av en träningsanläggning!

Både synlighet och tillgänglighet är mycket viktigt.

Här har man fått till en ytterligare faktor, nämligen samvete/behov!