Bra kondition i tonåren leder till mindre depressioner som vuxen

Viking Bergström
En undersökning av över 1 miljon svenska män visar att en god fysisk kondition vid 18 års ålder kan kopplas till minskad risk för svår depression senare i livet. Studien, som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin, publiceras i senaste numret av British Journal of Psychiatry.

Flera tidigare studier har visat att ett stillasittande liv har samband med ökad risk för depression. De flesta av dessa studier är dock baserade på intervjuer med vuxna.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kan nu i en omfattande studie visa att träning hos yngre individer kan kopplas till minskad risk för svår depression senare i livet.

– Tonåren utgör en kritisk period i hjärnans utveckling då högre funktioner etableras och en utveckling av den sociala och emotionella förmågan sker.

Därför fanns ett behov av större studier på yngre individer, säger Maria Åberg, forskare vid Sahlgrenska akademin som lett studien.I studien ingår samtliga svenska män födda mellan 1950 och 1987 som genomfört den tidigare obligatoriska mönstringen inför militärtjänst.I undersökningen, som totalt omfattar 1 117 292 psykiskt friska unga män, har forskarna jämfört resultat från fysiska tester vid mönstringen med nationella sjukdomsregister.

– En sämre fysisk kondition vid 18 års ålder, mätt som testresultatet på träningscykel från mönstringstillfället, var direkt kopplat till en ökad risk för allvarlig depression i vuxen ålder, säger Maria Åberg.