Bilden som sprider sig

Viking Bergström
2011 lade Martin Roberts upp denna bild på sin Facebook, nu har tusentals personer över hela världen delat den vidare och ett ofantligt antal sett den.

På sätt och vis är det skön att kvalitet fortfarande fungerar! jag menar att bilden är rolig och då förtjänar den att spridas. Har vi ett bra budskap så kan vi fortfarande lyckas det har Martin visat.