Beslut & verklighet

Viking Bergström
Har du ångrat ett beslut? Har du tvingats att backa? Vad hände? Finns det en modell för att undvika detta och i stället framstå som en bra och tydlig ledare?

När vi tar beslut så blir det ibland fel, så behöver det inte vara. Det finns några ganska enklar regler som kan hjälpa dig att undvika de största misstagen. Innan du tar ett beslut som påverkar andra, kanske dina medarbetare eller dina medlemmar, så bör du checka av några punkter.


Följ denna lista så blir ditt liv som chef lite enklare: Är det varaktigt

Om du genomför detta beslut kommer du kunna stå för detta om en månad, ett år, osv Eller känner du redan nu att detta blir något som på sikt behöver justeras, alltså ”bäst före datum” ligger inom synhåll. I så fall kanske du ska lägga lite mer tid på att förbättra din idé så att ditt beslut känns varaktigt. 

Är det rättvist
Beslut påverkar andra, så frågan är om detta beslut är rättvist mot de personer som påverkas av det. Ofta kommer människor driva på dig för att ta beslut, därför att de har vinning av det. Högst sannolikt finns det då också några som missgynnas. Är detta acceptabelt? Fundera på detta innan du tar beslutet.

Är det ärlig
tFundera på varför du tar beslutet, vad du vill uppnå, vad är dina avsikter? Om det finns något i ditt beslut som är oärligt så är sannolikheten att du får ångra detta beslut ganska stor. Hur kan du genomföra ditt beslut utan att göra det på ett oärligt sätt?

Är det realistiskt
Har beslut tagits i en bra sammansatt grupp, kanske din ledningsgrupp, så kommer de oftast vara realistiska, men är du en chef som gör som du vill eller som det många gånger blir att man sitter på sin egen kammare och filar på nya lösningar. Då är det kanske klokt att presentera din idé för en mindre grupp eller konsult/mentor först för att test beslutet, vem vet om du missat något som gör det orealistiskt.

Fick du den bakgrund som krävs
Ofta samlar man in fakta innan man tar beslut men när man väl kommit till dagen då beslutet är redo att presentera så har hela verkligheten förändrats. Därför kan det vara klokt att checka sina källor, det bakgrundsmaterialet du hade kanske behöver uppdateras. Funder också på om du fick in allt material som krävs

.Blir beslutet accepterat
Nu är du ganska när presentationen av ditt beslut. Då är det dags att fundera på effekterna av ditt beslut, kommer det bli accepterat. Vilka motreaktioner kan du vänta dig? Har du svar på dessa? Kan du få effekter som är större än beslutet i sig?

Hur kan du bäst presentera beslutet
Slutligen den viktigaste delen av ditt beslut, hur presenterar du detta på bästa sätt? Många bra beslut har aldrig genomförts på grund av en dålig presentatör. På samma sätt har många dålig beslut genomförts därför att presentationen var bra och presentatören var skicklig. Förbered allt, vilka media? Hur ska du framföra det, vilka tekniker finns till förfogande och i vilken ordning? Ibland skall personal få beskedet före övriga osv. Lämna ingenting åt slumpen!

Med hjälp av dessa 7 tekniker kommer du uppfattas som en tydlig ledare. Det hjälper dig att undvika situationer där du måste dra tillbaka beslut och framstå i den dålig dager.

Lycka till!