Bemannade telefontider

Jan 10 / Marleen Bergström

Vikten av tillgänglig kundservice för medlemsbevarande och nyförsäljning

En ny Novus-undersökning, från tech- och telekombolaget Dstny, visar att många i Sverige känner irritation och blir frustrerade på långa väntetider för att komma i kontakt med kundservice. 

Slutsatsen är att att effektiv kommunikation är av yttersta vikt för företag och deras kundrelationer.
Telefonen framstår som den mest föredragna kommunikationskanalen, enligt 8 av 10 svenskar

Det är därför avgörande att företag satsar på att ha bemannade telefontider för att tillmötesgå kundernas behov. Denna önskan om telefonkontakt är särskilt tydlig i jämförelse med att endast 5 av 10 föredrar e-post och 3 av 10 chatt. Det är viktigt att notera att i åldersgruppen 65-84 år, där endast 1 av 5 gärna använder sociala medier för att kontakta kundservice, är telefonen särskilt dominerande.

För 5 av 10 styrs valet av kommunikationssätt först och främst av en önskan om snabbhet, tillgänglighet och bekvämlighet. Detta ger klara indikationer på vad kunder värderar när de söker support eller information från företag.

Åse Rosenqvist, Head of Operations på Dstny Sverige, betonar utmaningen för både kunder och företag när det gäller kundservice. Hon understryker vikten av att förenkla vardagen för kunder och poängterar att snabbhet och effektivitet är avgörande. Rosenqvist framhäver behovet av att optimera kommunikationslösningar för att förbättra kundservice, och påpekar att många företag idag satsar på enklare och billigare alternativ, som sociala medier. För företag är det därför ekonomiskt kritiskt att upprätthålla bemannade telefontider.

Annonskostnader för att generera leads och locka kunder till företagets tjänster blir meningslösa om dessa potentiella kunder möts av långa väntetider eller uteblivna svar när de ringer.
Att inte besvara telefonen kan leda till att kunder väljer att kontakta konkurrenter istället, vilket riskerar att påverka både medlemsbevarande och nyförsäljning negativt.


Sammanfattningsvis understryker undersökningen behovet av bemannade telefontider för att möta kundernas önskan om snabb och tillgänglig support. För företag blir detta en investering i kundrelationer och en nödvändig åtgärd för att säkerställa att marknadsföringsinsatser resulterar i konkreta affärsmöjligheter.

Att lyssna och svara på kundernas behov via telefonen är inte bara ett medel för att behålla befintliga medlemmar utan också en strategisk insats för att värva nya medlemmar.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Dstny.

Syftet med undersökningen är bland annat att undersöka vilka kommunikationssätt man helst föredrar när
man kontaktar kundtjänst. Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade
Sverigepanel, vilket 
garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella
målpopulationen.

Målgrupp den svenska allmänheten, ålder 18-84.

Antal genomförda intervjuer 1005.

Period 22 – 27 juni 2023.