Behöver du motivation? Planera in det in din kalender!

Viking Bergström
Hemligheten att motivera dig själv när du behöver göra något, som du tror kommer att vara obehagligt eller tråkigt, handlar inte om viljestyrka. Det handlar om timing.

Som managementkonsult Peter Bregman uttrycker det:”Överge aldrig din diet när du sitter och tittar i en dessert menyn.”I sin beskrivning av hur (och när) man ska motivera sig själv, säger Bregman att, den bästa tiden att motivera sig själv är inte när motivationen redan är låg eller om du är fångad i en ”dag efter dag rutin”. Istället hävdar han, ”planera in en tid att fatta beslut – besluta dig för att besluta”.

”Genom att avsätta tid för att planera så vet du att du har en planerad paus där du kan fokusera och koncentrera dig på dina planer/mål/löften. Vill du ändra ditt beteende så går det bra, men bara på avsatt tid. Du behöver inte tveka fram till den fastställda tiden gäller det tidigare beslutet, det finns inga alternativ. Och om du så småningom väljer att byta ut ett mål, ett engagemang, vet du att beslutet inte kommer ur tillfällig svaghet. Det blir ett strategiskt, rationellt och avsiktligt beslut.”

Jag skulle bara vilja lägga till ett sätt att tänka, som jag använder för att motivera mig själv:
– FÖRMÅGA är vad du kan göra
– MOTIVATION bestämmer vad du gör
– ATTITYD bestämmer hur bra du gör det

Hur kan du motivera dig själv att komma igång med en tråkig eller obehaglig uppgift?