Behöver du övertyga företag om nyttan med träning?

Viking Bergström
Här har jag hittat en studie från 2007, i sammanfattningen står det:

Syftet med rapporten är således att beskriva samt undersöka friskvårdssatsningar i form av fysisk aktivitet.

Detta görs både utifrån ett personal- och företagsekonomiskt perspektiv med målsättningen att visa samt kostnadsmässigt motivera ett företags ledning att friskvård kan vara lönsamt. För att nå så lyckade resultat som möjligt med friskvårdsinvesteringar behöver företaget även ta hänsyn till medarbetarna och vad det är som motiverar dem till att deltaga samt motionera regelbundet. Intentionen med satsningarna är att nå ett maximalt antal av medarbetarna för att genom detta få ett så bra utfall som möjligt. Forskning inom området hälsa samt friskvård visar att motion har många positiva effekter på en individs fysiska hälsa men även på den psykiska, genom såväl ett förbättrat humör och självkänsla samt en ökad känsla av välbefinnande. Detta i sin tur leder till en ökad effektivitet på arbetsplatsen vilket gagnar företagen i form av god ekonomisk lönsamhet.

I förlängningen kan detta bidra till lägre sjukfrånvaro och en förbättrad hälsa i samhället i stort.

Om du vill tanka ner hela studien så väljer du ”FULLTEXT01” längst ner på sidan, här finns länken till abstractet.