Be aldrig om pengar när du behöver det

Viking Bergström
Öka ditt kreditutrymmer när du inte behöver det. Investerare kommer att lukta sig till dina svagheter. Riskkapitalister är känslomässiga människor, de är inte risktagare. Den som är i nöd får sällan låna pengar. Varför det? För att den som lånar ut pengar tar kalkylerade risker vilket kortfattat betyder ”minsta möjliga risk”.

Eftersom många vill låna pengar kommer därför de som egentligen inte behöver låna att få kredit eftersom det är nära nog riskfritt för utlånaren. Har du stort kreditutrymme så kan detta vara din räddning i en framtida affär. D

ärför skall du upprätthålla regelbundna kontakter med dina finansiärer, speciellt när det går bra. Förhandla från en styrkeposition, om du behöver något från din motpart har du redan förlorat.